Открытый кураторский час состоялся в преддверии Нового 2022 года в КЭиС

28 декабря студенты гр СЭ-2-21 и куратор Абыкеева Ж.Э. проверили открытый кураторский час в преддверии наступающего Нового 2022 года! Как отмечают главную ночь года в разных странах? Какие традиции соблюдают люди, живущие на разных континентах? Где новый год наступает в других станах? Именно на этом кураторском часе студенты собрали самые яркие факты о любимом празднике миллионов людей. Также были показаны сценки, яркие танцы и веселые конкурсы для всех пришедших!

 

 

ЭжСКде Жаңы 2022-жылдын алдында ачык куратордук саат

 

28-декабрда СЭ-2-21 тайпасынын студенттери жана куратору Абыкеева Ж.Э. келе жаткан Жаңы 2022-жылдын алдында ачык куратордук саатты өткөрдү! Ар кайсы өлкөлөрдө жылдын негизги түнү кандай белгиленет? Ар кайсы континенттерде жашаган элдер кандай салттарды сакташат? Жаңы жыл кайсы өлкөлөрдө кышында болбойт, - ушул суроолорго студенттер кызыктуу презентациясы менен көрсөтүп жооп беришти. Дал ушул куратордук саатта студенттер миллиондогон адамдардын сүйүктүү майрамы тууралуу эң ачык-айкын фактыларды айтып беришти. Ошондой эле келген коноктор үчүн эскиздер, жаркын бийлер жана күлкүлүү сынактар ​​болду!

 

Open curatorial hour on the eve of the New Year 2022 at CE&S

 

On December 28, students of the SE-2-21 gr. And the curator Abykeeva Zh.E. checked out the open curatorial hour ahead of the upcoming New Year 2022! How is the main night of the year celebrated in different countries? What traditions are observed by people living on different continents? Where does the new year not come in winter? It was during this curatorial hour that students collected the most vivid facts about the favorite holiday of millions of people. There were also sketches, bright dances and funny contests for everyone who came!