Кыргыз тили боюнча олимпиада

     Мамлекеттик жана расмий тилдер кафедрасы КЫРГЫЗ ТИЛИ боюнча Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына арналган «Тил – ар бир элдин каны-жаны…» аттуу 1-курстардын арасында олимпиада өткөрүлдү. Жалпы олимпиадага 40тан ашуун студент катышып, өз билимдерин сынап көрүштү. Биринчи тур грамматикалык материалдарды өздөштүрүүгө арналса, экинчи турда кеп байлыгын текшерүү үчүн ар кандай темада өз ой жүгүртүүлөрүн билдирищти.

    Жыйынтыгында, улантуучу топтон 6 студент, ал эми баштапкы топтон 2 студент 1-2-3-даражадагы дипломдордун ээси болушса,  мактоо баракчасына 5 студент татыды.

Алар:                Улантуучу топ

        1-орун     Тыналиева Гүлнара – НН-1-17

         2-орун     Абдыжалил кызы Назгуль – ТА-1-17

     Омурзакова Акылай – БИ-1-17

     Бактыбек кызы Дилшат БУ-1-17

        3-орун      Искакова Бермет – БД-1-17

      Манасбекова Кайыргүл – М-1-17

Баштапкы топ

         1-орун         Мирмейди Сауле  (баштап) – ТА-1-1-7

         2-орун         Ярмухаметова Зарина (баштап) – ФК-2-17

                            Мактоо баракчасы

         1.     Иражапбаев Сыймык – МЭ-1-17

         2.     Мусаева Адинай – ФК- 1-17

         3.     Сынжыбекова Бурулча – БУ -1-17

         4.     Жаныбекова Алия –  БУ -1- 17

         5.      Турсунбаева Элина – ФК-1-17