2018- жылдын 16- ноябрь Мамлекеттик жана расмий тилдер кафедрасы

                2018- жылдын  16- ноябрында   Мамлекеттик  жана расмий   тилдер   кафедрасынын   чакыруусу менен   Россия   Федерациясынын  Пермь   Улуттук   политехникалык  изилдѳѳ   университетинин доценти , филалогия   илимдеринин  кандидаты  Пермякова  Кристина  Валерьевна  “Русский  язык как  иностранный”  “Рикторика ”  боюнчча   меймандостук   дарсын окуп , КЭУнун  профессордук  окутуучулук   курамдын  жана  студенттердин   кызыгуусун  арттырд.

    Кафедранын  тышкы     байланышы  Россия   Федерациясынын   Москва ,Санкт-Петербург ,Пермь  шаарлары  менен  тыгыз  болуп ,жылдан –жылга  натыйжалуу  болууда.