М. Рыскулбеков атындагы КЭУнун «Колдонмо математика жана маалымат технологиясы» институтунун директору, э.и.к., доцент Супаева Г.Т.

М. Рыскулбеков атындагы КЭУнун «Колдонмо математика жана маалымат технологиясы» институтунун директору, э.и.к., доцент Супаева Г.Т. 2018-жылдын 6-10 декабрь кундору Туркия мамлекетинин Анталья шаарында откон  коомдук илимдер боюнча түрк аалымдарынын эл аралык Конгрессине катышып келди. Аталган конгресске Кыргызстан, Туркия, Казахстан, Озбекистан, Азербайджан, Россия, Македония ж.б. мамлекеттердин окумуштуулары маанилуу жана актуалдуу докладдары менен катышты. Конгресстин алкагында илим менен техниканын акыркы жетишкендиктери ж.б. тууралуу ар турдуу жолугушуулар жана дискуссиялар уюштурулуп, оз-ара кызматташуу боюнча келишимдер тузулду. Конгресстин журушундо активдуу катышкандыгы жана мыкты илимий доклады учун Супаева Г.Т. эл аралык сертификат жана дипломго ээ болду