А.Орузбаев атындагы Илимий китепканада “Китеп – билим алуу жолундагы баалуулук” аттуу кече болуп өттү

23- апрель  “Бүткүл дүйнөлүк  китеп  жана  автордук  укук”  күнүнө  карата  М. Рыскулбеков  атындагы  КЭУнун  Илимий  Китепканасында  э.и.д., профессор  Т.К. Камчыбековдун  жана  э.и.д.,  профессор К.А. Атышовдун 70-жылдык  мааракелерине  арналган  иш-чарада  “Китеп – билим  алуу жолундагы баалуулук” экендиги  дагы  бир  жолу даңазаланды. 

Кечеде окуу жайыбыздын  ректору,  профессор Т.К.Камчыбеков,  проректор,  профессор К.А. Атышов,  чакырылган  конокторубуз: китепканалар   бирикмесинин жетекчиси, И.Арабаев  атындагы  Илимий  китепкананын  директору  Н.А. Давлетьярова,  Ч.Айтматов  атындагы  китеп  борборунун  өкүлү  С.К. Темиралиев,   “ Улуу Тоолор” басмаканасынын жетекчиси Ж.С. Кадыров китеп окурмандарына китептин баалууктары жөнүндө кеңири айтып беришти. 

         Азыркы  мезгилде  маалымат-технологиялары  өнүгүп,  билим алууда интернет,  массалык- маалымат  каражаттары  кулачын  кенен  жайган  менен китеп  өз ордун жоготпой  тургандыгына  дагы  бир  жолу  күбө  болдук. Китепти  көп  окуган  адам  билимдүү,  ыймандуу,  адептүү, маданияттуу болору  айтылды.

Иш-чарабыз  ректор Т.К. Камчыбеков,  проректор  К.А. Атышов,  окуу жайыбыздын  профессордук- окуутучулар  курамынын,  студенттердин Илимий китепканын  китеп  фондусуна  белекке  берген  баалуу китептеринин  көргөзмөсү  менен  коштолду.