Чет тилдер кафедрасынын окутуучуларына ачык сабак өткөрүлдүү

2019ж. 18 апрелинде, чет тилдер кафедрасынын ага окутуучусу Жолдошбекова Э.А. «Bad Losers» деген темада ачык сабак өткөрдү. Сабактын максаты: спортко болгон окуучулардын кызыгуусун арттыруу менен алардын кеп байланышын жана чет тилинде сүйлөй билүү көндүмдөрүн,ошондой эле болуп жаткан окуяга ой-жүгүртүү жана түшүнө билүүсүн өстүрүү.

2019ж. 22 апрелинде, чет тилдер кафедрасынын окутуучусу Кулубаева А.М. « Ар башка өлкөлөрдун-ар башка маданияты» деген темада ачык сабак өткөрдү. Сабактын максаты: кепти уга билүү, көндүмдөрүн өстүрүү. Жаамат менен активдүү жана алгылыктуу билүүгө үйрөтүү.