Апрел айында Ч.Бектурованын билим жогорулатуу боюнча катышкан семинар жана илимий практикалык конференциялары

2019 жылы 15 апрельде  КНУда  Кыргыз Республикасынын  Француз тили мугалимдеринин Ассоциациясы тарабынын уюштурулган   француз тилин окутуунун усулдарын үйрөтүү : “Масстер класс”  өттү.

Франция  Республикасынан келген  Пуатье Университетинин  Профессору 

Бажини Личия   өтө кызыктуу бул сабак  өттү менен бирге

сабакта  колдонулуучу эң керектүү жаңыча усулдардын жолдорун  көрсөтүп өз тажырыйбасы менен бөлүштү.

Аягында мугалимдерге Сертификат  берилди.

      2019 жылы 19- апрельде КРнын Чет өлкөлөр боюнча Министерствосунун  Казы Диканбаев атындагы Дипломатикалык Академиясы   “Француз тилдүү өлкөлөрдүн ”  тили жана маданияты “ аттуу семинар өткөрүп  ага биздин КЭУдан француз тили  Т-1-17 группасынын студенти Тилекова Айсулуу “ Француз тили Демократиялык өлкө  Конгодо” аттуу доклады менен катышты. Бул семинарда Француз тилинин маданияты ,тарыхы, азыркы абалы жанаКыргызстандагы  француз тилинин орду тууралуу кеңири  ой пикир жана тажрыйба алышуу болду.

  Ошондой эле    активдүү катышкандыгы үчүн Сертификат алды.